Rutiner og forbehold

Betaling

I 2023 vil vi sende ut faktura /betalingsinformasjon i god til før oppholdets start. Beløpet skal være på kto minimum 14 dager før innleveringsdagen.

Du betaler for bestilt opphold i sin helhet også ved tidligere henting. Alle priser er inkludert 25% mva.

Leveringsrutiner

Når du kommer for å levere hunden din, ønsker vi at du tar med vaksinasjonspapirer opp på kontoret for å få papirarbeidet/betalingen gjort ferdig først. Så blir en av de ansatte med ned til bilen, hilser på hunden din og tar den med opp i pensjonatet mens du setter deg i bilen og reiser videre.

Åpningstider

For at hundene skal forstyrres minst mulig må vi ha begrenset åpningstid for levering og henting. Avvik fra tidene kan noen perioder i året avtales når vi er tilgjengelig i anlegget.

Alle dager, inn- og utlevering

  • kl. 09:00 - 10:00

Vaksinasjonsattest

Alle gjestene må vise frem gyldig vaksinasjonasattest. Mattilsynets krav sier følgende: "Ved innsetting av hund må det legges frem attest fra veterinær der det fremgår at hunden er vaksinert mot valpesyke ikke mer enn 3 år før og ikke seinere enn 14 dager før den tas inn. Dette med bakgrunn i det økte smittepresset som er på steder der større antall dyr med ulik bakgrunn samles."

I tillegg ønsker vi at vaksine mot kennelhoste ikke er eldre enn ett år gammel. Forøvrig tar vi ikke i mot hunder med smittsomme sykdommer.

Sykdom/skader/ulykker

Alle hunder blir godt behandlet og stelt. Skulle det oppstå sykdom eller skader kontakter vi umiddelbart veterinær og i alvorlige tilfeller eier. Det koster ikke ekstra for vårt merarbeid, men selve veterinærkostnadene dekkes av hundens eier.

Raseforbehold (kan endres)

Vi tar ikke i mot aggressive hunder. Kan ikke hunden bo eller luftes med andre vil det tilkomme et ekstra tillegg på kr 200,- pr påbegynt døgn.

Avbestilling

Vi erfarer at flere kunder avbestiller bestilt opphold i kort tid før innlevering av hunden. Dette går selvfølgelig ut over oss som ikke får fyllt opp plassene, men også de som vi dessverre må si nei til da vi tror at vi har fullt belegg.

Vi har derfor innført følgende ordning:

  • Dersom bestilt plass ikke benyttes, må avbestillingen skje innen 30 dager før levering. Avbestiller man etter det må 50% av oppholdet betales. 
  • Avbestiller man den siste uken før opphold må hele beløpet betales. 

Kundereferanser

Hei, Ønsker å komme med en liten tilbakemelding på uken vi hadde vår hund hos dere. Var skeptisk til å levere fra oss hunden da vi hadde meget dårlig erfaring fra tidligere. Vi ble veldig positivt overrasket. Da vi hentet hunden var det en fornøyelse å se tilliten den hadde til dere o...

Kari S. Haglund