Rutiner og forbehold

Betaling

Oppholdet betales kontant eller med kort ved levering av hunden. Oppholdet kan også betales til kto før leveringsdag. Gi beskjed i god tid. Kreditt blir ikke gitt.

Du betaler for bestilt opphold i sin helhet også ved tidligere henting. Alle priser er inkludert 25% mva.

Leveringsrutiner

Når du kommer for å levere hunden din, ønsker vi at du tar med vaksinasjonspapirer opp på kontoret for å få papirarbeidet/betalingen gjort ferdig først. Så blir en av de ansatte med ned til bilen, hilser på hunden din og tar den med opp i pensjonatet mens du setter deg i bilen og reiser videre.

Åpningstider

For at hundene skal forstyrres minst mulig må vi ha begrenset åpningstid for levering og henting. Avvik fra tidene kan noen perioder i året avtales når vi er tilgjengelig i anlegget.

Alle dager, inn- og utlevering

 • kl. 10:00 - 10:30
 • kl. 19.00 - 20.00

Stengte dager

Følgende helligdager er Fredrikstad Hundepensjonat stengt for inn- og utlevering:

 • 17. mai
 • Julaften
 • Nyttårsaften

Ferieavvikling

Vi holder åpent alle dager hele året (bortsett fra nevnt over).

Vaksinasjonsattest

Alle gjestene må vise frem gyldig vaksinasjonasattest. Mattilsynets krav sier følgende: "Ved innsetting av hund må det legges frem attest fra veterinær der det fremgår at hunden er vaksinert mot valpesyke ikke mer enn 3 år før og ikke seinere enn 14 dager før den tas inn. Dette med bakgrunn i det økte smittepresset som er på steder der større antall dyr med ulik bakgrunn samles."

I tillegg ønsker vi at vaksine mot kennelhoste ikke er eldre enn ett år gammel. Forøvrig tar vi ikke i mot hunder med smittsomme sykdommer.

Sykdom/skader/ulykker

Alle hunder blir godt behandlet og stelt. Skulle det oppstå sykdom eller skader kontakter vi umiddelbart veterinær og i alvorlige tilfeller eier. Det koster ikke ekstra for vårt merarbeid, men selve veterinærkostnadene dekkes av hundens eier.

Raseforbehold (kan endres)

Vi tar ikke i mot aggressive hunder. Kan ikke hunden bo eller luftes med andre vil det tilkomme et ekstra tillegg på kr 200,- pr påbegynt døgn.

Avbestilling

Vi erfarer at flere kunder avbestiller bestilt opphold i kort tid før innlevering av hunden. Dette går selvfølgelig ut over oss som ikke får fyllt opp plassene, men også de som vi dessverre må si nei til da vi tror at vi har fullt belegg.

Vi har derfor innført følgende ordning:

 • Dersom bestilt plass ikke benyttes, må avbestillingen skje innen 14 dager før levering. I motsatt fall betales 50% av prisen for bestillingsperioden.
 • For skolens ferier er avbestillingsfristen 30 dager.
 • For kunder som har avbestilt flere ganger gjelder egne regler.

Åpningstider

Alle dager, inn- og utlevering:

 • kl. 10:00 - 10:30
 • kl. 19:00 - 20:00
 • Telefontid kl 09:00 - 20:00

Andre leveringstidspunkter kun etter avtale.

Følg oss på Facebook

Kundereferanser

Labradoodle/Lagotto Lucy er en svært sosial og kjælen hund. Men fra 3 mnd. alder og frem til hun fylte 1 år, hadde vi et problem med turgåing. Hun hoppet opp og bet i klærne. Så fulgte et par måneder da problemet syntes å ha forsvunnet. Men ved 14 mnd. alder startet det igjen. Siden hun ...

Synnøve Narten